trashthelens.com
Shinjuku, Tokyo, Japan
Trash The Lens