cudobh.net
Spontana porträtt
Foton som tagits i stunden och blivit proträttliknande
Patrik Strömberg