renmyr.photo
Skäggmes
En hane skäggmes ivrigt födosökande i vassen. Under ett kort ögonblick visade den sig utan störande strån i förgrunden.
Magnus Renmyr