renmyr.photo
Skäggmes
Skäggmes i vassen i Hjälstaviken.
Magnus Renmyr