renmyr.photo
Reflekterande
Spovsnäppa med reflektion och en reflekterande uppsyn.
Magnus Renmyr