renmyr.photo
Närbild av en födosökande knölsvan
En knölsvan som födosöker i södra lunden i Ottenby.
Magnus Renmyr