ktworld.ee
Kasutus ja taaskasutus
Suurte kanga paanidena on riputatud erinevad kangad, Kreenholmi vabrik tootis väga eri sortimentidega kangaid. Installatiivne eksponaat selgitabki erinevate kangaste tootmist ja kasutust.
Kreenholmi ekspositsioon