kalogiorgi.com
Ekstasis
Ekstasis: "to be or stand outside oneself, a removal to elsewhere" Album "ekstasis" is a selection of photos taken during the rehearsal of the theatrical play Donna Abbandonata.
Kalogiorgi Maria