kohnstamminstituut.nl
Leraren in het voortgezet onderwijs doen meer dan lesgeven. Draagt dat ook bij aan hun loopbaanontwikkeling?
Dat is de kernvraag van een onlangs afgerond onderzoek van het Kohnstamm Instituut en het lectoraat Leren & Innoveren van de Hogeschool van Amsterdam