kohnstamminstituut.nl
Gebruik van tablets in de school
Aan de invoering van tablets in het basis en voortgezet onderwijs liggen zowel onderwijskundige (differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische (logistieke) motieven ten grondslag. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie van leerlingen. Het verwachte effect op motivatie bleek echter slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden.