kohnstamminstituut.nl
Zeven pijlers voor betere kansen voor potentiële achterstandsleerlingen
Om betere kansen te bieden in het basisonderwijs zijn resultaten uit onderzoek in 7 pijlers samengebracht. De pijlers zijn geconcretiseerd met voorbeelden op succesvolle basisscholen in Amsterdam. Het rapport biedt de aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van onderwijsachterstandenbeleid, zo stelt de Amsterdamse wethouder.