kohnstamminstituut.nl
Positieve effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving
Masteropleidingen hebben invloed op de kwaliteiten van leraren, op de bijdrage die ze leveren aan het leren van leerlingen, op de aantrekkelijkheid van hun beroep en de uitdaging die ze daarin ervaren en op de schoolcultuur en –organisatie. Effecten hangen af van het type masteropleiding dat is gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, waarin ook het Kohnstamm instituut participeerde.