kohnstamminstituut.nl
Taalaanbod voor ouderen
Laaggeletterdheid is een reëel probleem onder ouderen. Toch blijven ouderen vaak buiten beeld als het gaat om taalscholing. In Zilveren Taalcompetenties - een samenwerking van zorginstellingen Vughterstede en DSV Verzorgd Leven, taalaanbieder Alsare en onderzoekers van Artéduc en Kohnstamm Instituut – is nu een taalaanbod voor deze doelgroep (75+) ontwikkeld.