kohnstamminstituut.nl
Afsluitende evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurs: meer kennisdeling, meer professionalisering?
De gemeente beoogt met de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen een impuls te geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling en daarbij autonomie te faciliteren. In een laatste tussentijdse evaluatie en eindevaluatie wordt onderzocht op welke manier dit Amsterdamse beleid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van professionalisering en kennisdeling in het Amsterdamse onderwijs.