kohnstamminstituut.nl
Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?
Deze 21ste-eeuwse vaardigheden staan volop in de aandacht. Hoe je hier als docent aandacht aan besteed in de les is in bijgaand artikel te lezen. En ook hoe je voortgang van leerlingen op dit vlak in kaart brengt.