kohnstamminstituut.nl
Is schooluitval te voorkomen?
Schooluitval voorkomen door ervan te leren, dat is het doel van dit praktijkonderzoek. In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 2000 leerlingen met langdurend verzuim naast zo’n 4000 tot 5000 kinderen en jongeren voor wie de schoolgang helemaal onmogelijk is geworden. Zij worden ‘thuiszitters’ genoemd maar daarmee wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe zij hun situatie zelf ervaren en of zij oplossingen zien waardoor scholen weer ruimte kunnen bieden. Wat kunnen wij leren van de ervaringen van deze kinderen en jongeren? Is schooluitval te voorkomen?