kohnstamminstituut.nl
Brede toegankelijkheid en gelijke kansen aan de UvA?
Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de UvA breed toegankelijk is en gelijke kansen biedt voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.