kohnstamminstituut.uva.nl
Taalaanbod voor laaggeletterde ouderen: wat werkt?
Laaggeletterde ouderen ervaren verschillende problemen in hun zelfredzaamheid, zelfmanagement en gezondheidssituatie. Ze vinden het onder andere moeilijk om te communiceren met (zorg)professionals of hebben moeite met het regelen van administratieve zaken. Veel relevante informatie is voor deze doelgroep moeilijk te verkrijgen of op ontoegankelijke wijze gepresenteerd.