kohnstamminstituut.uva.nl
Groei van speciaal basisonderwijs en cluster 4 in de Kop van Noord-Holland heeft meerdere oorzaken
Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland wil graag weten waar de stijging van het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs (sbo) en cluster 4 vandaan komt. Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt dat aan de stijging van het aantal verwijzingen een samenspel van kindgebonden, gezinsgebonden en schoolgebonden factoren ten grondslag ligt.