kohnstamminstituut.uva.nl
Wat weten we over de invloed van negatieve leerervaringen op laaggeletterdheid?
Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem. Uit praktijkervaringen blijkt dat negatieve leerervaringen daarin een rol kunnen spelen. De Tweede Kamer heeft eind 2016 via een motie aan de minister van Onderwijs gevraagd om in gesprek te gaan met de PO-, VO- en MBO Raad over negatieve leerervaringen van laaggeletterden. Om de kennisbasis over dit onderwerp te versterken heeft het Kohnstamm Instituut in opdracht van NRO een literatuurstudie uitgevoerd.