kohnstamminstituut.uva.nl
Toepassing en verspreiding van kennis uit masteropleiding in voortgezet onderwijs varieert per master
Leraren die een postinitiële masteropleiding volgen of hebben gevolgd passen de recent opgedane kennis en inzichten vooral toe tijdens de les, terwijl verspreiding van kennis vooral in informele gesprekken met directe collega’s geschiedt. Uit onderzoek blijkt dat kennisbenutting en –verspreiding verschilt per type masteropleiding.