kohnstamminstituut.uva.nl
Ouders ervaren bij passend onderwijs minder bureaucratie dan voorheen, maar zijn minder tevreden
Vergeleken met de situatie van vóór passend onderwijs ervaren ouders nu minder bureaucratie: mindercomplexiteit en tijdrovendheid. Ouders zijn echter iets minder tevreden over de communicatie en informatievoorziening en de relatie met de school.