kohnstamminstituut.uva.nl
Bureaucratie binnen passend onderwijs: scholen en ouders ervaren nog weinig verandering
Het terugdringen van onnodige bureaucratie is één van de doelstellingen van passend onderwijs. Het Kohnstamm Instituut heeft eind 2014 onderzoek gedaan naar de ervaren bureaucratie rond de leerlingenzorg vóór de invoering van passend onderwijs. In het najaar van 2015 is een eerste vervolgmeting uitgevoerd: hoe ervaren scholen en ouders de bureaucratie rond de leerlingenzorg nu, een jaar na invoering van passend onderwijs. De oordelen hierover variëren. Bij de scholen is er zeker nog geen afname van bureaucratie.