kohnstamminstituut.uva.nl
Feitelijke en ervaren bureaucratie rond leerlingenzorg voorafgaand aan passend onderwijs: onderzoek bij samenwerkingsverbanden, scholen en ouders
Het terugdringen van bureaucratie rond leerlingenzorg is een van de doelstellingen van passend onderwijs. Om na te kunnen gaan of die doelstelling wordt gehaald, is inzicht nodig in de mate van bureaucratie in het oude stelsel, dus voorafgaand aan passend onderwijs. Het Kohnstamm Instituut onderzocht samen met SEO Economisch Onderzoek hoe scholen en ouders die bureaucratie hebben ervaren, en hoe het toen gesteld was met de bureaucratie bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.