kohnstamminstituut.uva.nl
Ouders oordelen genuanceerd, maar overwegend positief over leerlingenzorg op scholen
Over het algemeen zijn de ouders redelijk tevreden over hoe de school van hun kinderen vóór de invoering van Passend Onderwijs (bij de start van het schooljaar 2014-2015) de leerlingenzorg had geregeld. Dat geldt zowel voor de ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben als voor de overige ouders. Dit is onderzocht in het kader van de evaluatie van passend onderwijs. Over enkele jaren wordt het onderzoek herhaald, om na te gaan of er door passend onderwijs veranderingen in de tevredenheid van ouders optreden.