kohnstamminstituut.uva.nl
Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills: er zijn er al veel, maar nog niet allemaal bruikbaar voor scholen
Het gaat in het onderwijs niet alleen om taal en rekenen, maar ook om vakoverstijgende competenties die nodig zijn voor het functioneren in de samenleving. Voorbeelden zijn sociale en communicatieve vaardigheden, toepassen van leerstrategieën, problemen oplossen, ICT-geletterdheid. In dit onderzoek is nagegaan welke meetinstrumenten er bestaan om het niveau van dit type vaardigheden te bepalen, en hoe bruikbaar deze zijn voor scholen. Ook is nagegaan hoe ze te ordenen zijn vanuit de begrippen sociale competenties, metacognitie en advanced skills.