kohnstamminstituut.uva.nl
Zicht op sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs
Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel autonomie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau van de onderwijsbesturen functioneren. In zo’n complex stelsel is sturing een lastige opgave. Dit blijkt uit onderzoek van Cissy Pater samen met TIAS.