kohnstamminstituut.uva.nl
De pedagogische kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (opc's) is relatief goed
De kwaliteit van de interactievaardigheden van ouders die op de groep staan in opc’s is vergelijkbaar met de kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven. Dit blijkt uit een kleinschalige studie uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO) en Kohnstamm Instituut.