kohnstamminstituut.uva.nl
Quick and dirty?
Waarom is de berichtgeving in de media over passend onderwijs zo negatief? Te meer daar uit het landelijke evaluatieprogramma een veel genuanceerder beeld oprijst.