kohnstamminstituut.uva.nl
Meer licht op stages van mbo-docenten in de beroepspraktijk
Het veranderende werkveld van mbo-ers vraagt om actuele kennis van dat werkveld. Een middel hiervoor is dat mbo-docenten af en toe zelf stagelopen in een bedrijf. Maar hoe gaat dat? We gaan op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden.