kohnstamminstituut.uva.nl
Hechtere samenwerking opleidingsscholen met andere scholen gewenst?
Al jaren worden er partnerschappen gesmeed tussen lerarenopleidingen en scholen, zodat leraren-in-opleiding een goede begeleiding op de scholen krijgen. Deze opleidingsscholen hebben veel kennis en expertise opgebouwd in de loop van de jaren. Daarnaast zijn er scholen die niet zijn aangesloten bij opleidingsscholen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de opgebouwde kennis en inzichten uit de opleidingsscholen ook deze scholen bereiken?