kohnstamminstituut.uva.nl
Voldoet het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen?
Is het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen dekkend? En voldoet dit aanbod ook voor leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen? Het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen laat dit door het Kohnstamm Instituut in kaart brengen.