kohnstamminstituut.uva.nl
Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie onderzocht
Op initiatief van het ministerie van OCW en NRO is het programma ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ gestart, met als doel om een kwaliteitsimpuls te geven aan voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de effecten daarvan te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, samen met KBA Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.