kohnstamminstituut.uva.nl
Praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van beter beroepsonderwijs in het mbo
Taalcompetenties die aansluiten op de eisen van het beroepenveld en aandacht voor responsief beroepsonderwijs vormen het onderwerp van nieuw praktijkgericht onderzoek. Het Kohnstamm Instituut werkt hiervoor met subsidie van NRO drie jaar lang samen met de Universiteit Groningen en vier mbo-instellingen.