kohnstamminstituut.uva.nl
Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo Techniek en Groen: praktijkgericht onderzoek
Het Kohnstamm Instituut voert een driejarig NRO-onderzoek uit naar doorstroompraktijken van vmbo, via mbo, naar hbo in de sectoren Techniek en Groen. Het gaat om een samenwerkingsproject met vmbo-scholen, ROC Da Vinci in Dordrecht, AOC Terra, de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Wageningen. Doelen van het project zijn: onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van alternatieve leerroutes voor talentvolle vmbo/havo-leerlingen met een praktijkgerichte oriëntatie.