pexels.com
Kho ảnh miễn phí về bầu trời, các tòa nhà, cảnh quan thành phố
Một trong nhiều ảnh lưu trữ miễn phí tuyệt vời của Pexels. Đây là ảnh về Tháp, tòa nhà chọc trời, văn phòng