pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางวัน, การเดินทาง, ขับรถ
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ นอร์เวย์, น้ำ, ยางมะตอย