pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การผจญภัย, ประวัติศาสตร์, วัด
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์, วัด, เอเชีย