pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางวัน, การพักผ่อนหย่อนใจ, ทะเล
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เรือยอช์ท, เหล้าองุ่นแดง, ไวน์