pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การสะท้อน, ขาวดำ, ชายหาด
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เรีอ, เรือสำราญ, โมโนโครม