pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การถ่ายภาพ, การมอง, ขน
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ โฟกัส, ใกล้ชิด, ไม่เป็นทางการ