pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ ท้องฟ้า, ธรรมชาติ, ลวด
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ ธรรมชาติ, ลวด, สีน้ำเงิน