pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การจัดวาง, การถ่ายภาพ, การโพสท่า
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เด็กผู้ชาย, โฟกัสเฉพาะจุด, ใบหน้า