pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การถ่ายภาพ, คน, ความชัดลึก
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ โฟกัส, ใกล้ชิด, ใบหน้า