pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ พื้นผิว, รูปแบบและสี, วัสดุ
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ แบบแผน, โคลสอัป, ใกล้ชิด