pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางวัน, การมอง, ขน
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ หมา, โคลสอัป, ใกล้ชิด