pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กระจายเสียง, การถ่ายทำภาพยนตร์, การทำงาน
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เบลอ, เลือนลาง, ใช้ชีวิต