pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กล้ามเนื้อ, การยกน้ำหนัก, การออกกำลังกาย
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เหมาะสม, ในร่ม, ไบเซป