pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางคืน, การจราจร, ตอนเย็น
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เหลื่อมเวลา, แสงไฟของเมือง, ในเมือง