pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ การผ่อนคลาย, การพักผ่อนหย่อนใจ, การพูดคุย
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เบียร์, เพื่อน